Straż miejska może dokonać blokady kół lub zlecić usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w strefie zamieszkania, na drogach publicznych Odholowanie pojazdu z prywatnej posesji jest możliwe tylko w określonych sytuacjach. W przypadku, kiedy zarządca prywatnej posesji zdecyduje się postawienie odpowiedniego znaku drogowego np. zakaz parkowania, policja lub straż miejska ma w tym przypadku możliwość wystawienie mandatu za nielegalne parkowanie. W przypadku, kiedy pozostawiony pojazd na prywatnej posesji zagraża bezpieczeństwu ludzi, może podjąć interwencję. Jednak w rzeczywistości służby bez decyzji sądu nie decydują się na takie kroki, ponieważ boją się, że może dojść do uchylenie mandatu, co skutkuje konsekwencjami służbowymi. Właścicielem prywatnego terenu ciężko jest pozbyć się niechcianych pojazdów, kiedy nie ustawią znaków zakazu.

Uprawnienia zarządy terenu

Właściciel prywatnej posesji ma prawo do naliczania opłaty za wjazd i parkowania, jednak nie mogą być to stawki zbyt wygórowane. Ponieważ zbyt wysokie koszty mogą zostać ocenione przez sąd za niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Jednak, aby można było naliczać opłaty, trzeba oznakować teren jako prywatny, i umieścić informacje o stawce za korzystanie z parkingu. W przypadku, kiedy teren prywatny służy jako parking i nie posiada specjalnego regulaminu korzystania, właściciel gruntu może wezwać właściciela porzuconego pojazdu do zapłaty kosztów za korzystania z tego terenu. Jednak w przypadku, kiedy wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanych skutków, według prawa właściciel nie ma prawa do blokowanie kół pojazdu lub jego odholowania.

Zabezpiecz swój teren

Jeśli właściciel prywatnych gruntów nie zgadza się na wjazd niechcianych pojazdów na jego teren, nie chce walczyć z kierowcami, którzy, nie uiszczają opłat za parkowanie na tym terenie, ma dwa wyjścia. Po pierwsze może postawić na swojej posesji zakazu parkowania, postoju. Po drugie najlepszym rozwiązaniem na zabezpieczenie swojej prywatnej przestrzenie jest jej ogrodzenie.