Karta kierowcy jest koniecznym narzędziem wymaganym do kierowania pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy. Jest ona przeznaczona do identyfikacji kierowcy i do rejestracji czasu oraz przebiegu jazdy. Karta kierowcy daje możliwość zbierania danych dotyczących czynności kierowcy. Oczywiście kierowcy posiadają określone obowiązki, które wiążą się z użytkowaniem kart.

Co trzeba wiedzieć o karcie kierowcy?

Obowiązek posiadania aktualnej karty kierowcy wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu I Rady (UE) NR 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym. Według tych wytycznych kartę kierowcy wydaje się każdemu kierowcy, który wykonuje przejazdy samochodem z tachografem cyfrowym, jeżeli dopuszczalna masa pojazdu nie jest większa niż 3,5 tony w przypadku przewozu towarów lub jeżeli samochód jest zarejestrowany do przewozu ludzi w liczbie większej niż dziewięć wspólnie z kierowcą. Kartę kierowcy do tachografu cyfrowego wydaje się na wniosek organu państwa członkowskiego, w którym kierowca ma swoje miejsce stałego zamieszkania. W Polsce tym organem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) w Warszawie. Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć w postaci papierowej oraz wysłać pocztą albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do wniosku o kartę kierowcy trzeba dołączyć kopię aktualnego prawa jazdy, fotografię kierowcy i kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie katy. To tyle, jeżeli chodzi o samą procedurę.