Kierowca przemęczony to kierowca mniej uważny i ostrożny, mniej skoncentrowany i stanowiące większe niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dla zmniejszenia ryzyka spowodowania wypadku przez przemęczonych kierowców, wprowadzono zatem ograniczenia dotyczące czasu pracy kierowców zawodowych, za przekroczenie których grożą surowe kary.

Ile wynosi czas pracy zawodowego kierowcy?

Czas pracy kierowcy możemy podzielić na dwa zasadnicze- Dzienny i Tygodnowy. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie możne przekroczyć 9 godzin, ale 2 razy w tygodniu można go przedłużyć do 10 godzin. Czy oznacza to że pracodawca możę narzucić kierowcy 9 czy nawt 10 godzin jazdy bez zachowania przerwy. Nie, ponieważ i tutaj występuje znaczne ograniczenie. Kierowca może jechać 4,5h po czym musi zrobić 45 minutową pauzę. Czas przerwy można rozłożyć na 15 i 30 minut(jeden z nich) i potem może jechać kolejne 4,5h.

Tygodniowy łączny czas jazdy nie możne przekroczyć 56 godzin, jednak i tutaj jest pewne ograniczenie i jeżeli w jednym tygodniu przepracuje 56h to w następnym nie może przekroczyć 34h, czyli w ciągu 2 następujących po sobie tygodni czas pracy kierowcy może wynosić maksymalnie 90 godzin.

Kierowcy Przysługuje również prawo do 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w ciągu 24 godzin od momentu startu. Występuje w tym pewien haczyk, ponieważ okres odpoczynku można podzielić na dwa okresy: 3 godziny i 9 godzin. Kierowcy przysługuje również odpoczynek tygodniowy trwający co najmniej 45h. W ciągu dwóch kolejnych następujących po sobie tygodni odpoczynku ten drugi można skrócić do co najmniej 24 godzin. Jednakże skrócony czas odpoczynku musi zostać nadrobić odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Występuje również jedna wyjątkowa sytuacja w przypadku przejazdów tantiemowych, gdzie cykl załogi dwuosobowej może trwać nawet do 30 godzin. W tych 30 godzinach obaj kierowcy mogą wykorzystać po 9 godzin prowadzenia lub dwa razy w tygodniu po 10 godzin i 9 godzin odpoczynku.

Kary za przekroczenie czasu pracy kierowcy

Kary za przekroczenie czasu pracy kierowcy zostają nałożone w zasadzie w dwóch przypadkach; podczas kontroli drogowej oraz podczas kontroli u pracodawcy.

Mandat za przekroczenie czasu pracy jest dotkliwą karą ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, rozliczanie się z czasu pracy kierowców jest w praktyce trudne i wielu przedsiębiorców sobie z tym nie radzi, w tym miejscu warto wynajmować wyspecjalizowane firmy dla lepszej ewidencji czasu pracy. Po drugie, wysokość samych kar. Podczas kontroli drogowej może zostać nałożona kara za przekroczenie dziennego czasu pracy (50 zł – od pierwszej godziny i 100 zł za każdą następną), za jazdę bez wymaganych przerw (50 zł za przekroczenie czasu od 15 do 30 minut i 100 zł za każde następne rozpoczęte 30 minut) oraz za przekroczenie czasu tygodniowego (50 zł za każdą rozpoczętą godzinę od 30 minut do 2 h i 100 zł za każde następne rozpoczęte 30 minut; 300 zł za przekroczenie od 2 do 10 godzin; 500 zł powyżej 10 h). Maksymalna kara może wynieść w tym przypadku 12 tys. zł.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli u pracodawcy, Mandat za przekroczenie czasu pracy może wynieść od 15 do 40 tyś zł.