Tematem poniższego artykułu jest transport zmarłych. W związku z czym, żeby przetransportować zwłoki powinno się wypełnić odpowiedni wniosek do starosty. Wskazuje się, iż wskazany dokument można otrzymać w przeciągu trzech dni oraz tak naprawdę zwolniony jest z wszelkich opłat skarbowych. W zróżnicowanych miastach odbywa się to odrobinę inaczej. Jednak tak naprawdę to właśnie Warszawa jest przodująca w tej tematyce. Analizując tą tematykę na uwagę zasługuje również kremacja zwłok.

 

Powszechnie wiadomo jednak, że na przewóz każdych zwłok koleją i samolotami oraz statkami wymagane staje się uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Natomiast przy przewozie wszelkimi środkami transportu drogowego takie to zezwolenie bez wątpienia jest wymagane w sytuacji, gdy analizowany przewóz następuje na pewną odległość – jest tu mowa o takim powyżej sześćdziesięciu kilometrów. Powszechnie wiadomo, że zezwolenia wydaje tak zwany państwowy powiatowy inspektor sanitarny odpowiedni dla miejsca. Jest tutaj mowa o lokalizacji, z której to zwłoki bądź szczątki są jednak przywożone. Faktem jest, że dzieje się to na pisemny wniosek wybranego podmiotu uprawnionego do pochowania.