Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak wygląda międzynarodowy przewóz zmarłych. Rozpatrujemy sytuację, gdy nasza najbliższa osoba zmarła za granicami naszego kraju. Musimy podjąć wszelkie czynności mające na celu przewóz jej ciała bądź prochów, ponieważ musimy przeprowadzić jej pogrzeb. Wbrew pozorom przewóz zmarłych z zagranicy nie jest wcale taki prosty. Liczne zapisy informują nas, że owa procedura jest dość prosta oraz nie wymaga szczególnej wiedzy z obszaru prawa. Faktem jest, że funkcjonują domy pogrzebowe zajmujące się tymi kwestiami po uiszczeniu niewielkiej opłaty.

 

Należy mieć jednak na uwadze, że na terenie naszego kraju sprowadzenie zwłok z zagranicy uregulowane jest regulacją prawną o cmentarzach oraz chowaniu naszych zmarłych. Jednym z kroków staje się wystąpienie o udzielenie zgody starosty bądź prezydenta tego miasta w naszym kraju, w którym to zmarły powinien zostać pochowany w swoim grobie. Jednak ukazywany musi zostać wydany w przeciągu trzech dni. Otrzymaną decyzję musimy następnie przekazać do tak zwanego polskiego urzędu konsularnego, który to znajduje się w tym państwie, z którego to zwłoki powinny zostać sprowadzone.