Rodzice uczniów uczęszczających do danej szkoły, również biorą udział w różnych imprezach organizowanych przez władze szkolne. Są to imprezy o różnych charakterze, na przykład zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa, zabawa na zakończenie szkoły itp. Na takich zabawach rodzice bardzo chętnie się bawią i biorą udział w różnych loteriach i rozgrywkach.

Interesujące fanty

Loterie fantowe, cieszą się dużym zainteresowaniem na tego typu imprezach szkolnych dla rodziców. Na takiej imprezie może się odbyć mała loteria fantowa albo i duża loteria fantowa, w zależności od ilości losów do kupienia, ich wartości, a także wartości nagrody głównej. W małej loterii fantowej, będzie można wygrać różne ciekawe upominki, ale nie będą one miały zbyt dużej wartości. Mogą to być drobne bibeloty, kosmetyki, niedroga biżuteria, czy bony na usługi. Rodzice bardzo chętnie biorą udział w takich loteriach, zwykle wykupują wszystkie dostępne losy w puli. Pieniądze, które zostaną zebrane w takiej małej loterii, zostaną przekazane na szczytny cel albo zasilą konto rady rodziców, z których opłacane są różne potrzeby szkoły.